rysunki

Co zrobić, żeby mieć okazję pochwalić się solidniejszym wykształceniem?

studenci po skończonych studiach
Dzisiejszy system szkolnictwa w znaczny sposób różni się od tego, który był wprowadzony na przykład jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Na jego zmianę wpłynęły różnorodne reformy i nowe przepisy. Jedną z bardziej wyraźnych zmian było na przykład wprowadzenie gimnazjów, co było związane ze skróceniem okresu nauki w szkole podstawowej do sześciu lat. Za to w liceach ogólnokształcących skrócono czas nauki z czterech lat do trzech. Zmianie uległy także zasady odbywania się części egzaminów, zarządzono również kilka nowych. Wypływa z tego, że także przygotowania do testów na różnych etapach powinny przebiegać odpowiednimi metodami.